logo_w

Pwyllgor Rheolau Cofrestru Tir

Caiff Rheolau Cofrestru Tir a Gorchmynion Ffi Cofrestru Tir eu llunio gyda chyngor a chymorth y Pwyllgor Rheolau a sefydlwyd dan adran 127 Deddf Cofrestru Tir 2002.

Mae'r dyletswyddau hyn yn cynnwys ystyried a chynnig sylwadau ar Reolau a Gorchmynion drafft a newidiadau i Reolau a Gorchmynion presennol er mwyn rhoi cyngor a chymorth i'r Arglwydd Canghellor a'r Ysgrifennydd Gwladol.

Mae Cynllun Cyhoeddiadau y Pwyllgor Rheolau Cofrestru Tir (y Cynllun) yn disgrifio pa wybodaeth sydd ar gael gennym neu ba wybodaeth rydym yn bwriadu ei chyhoeddi.

Aelodau

Gweler isod restr o Aelodau'r Pwyllgor Rheolau:

  • Mr Justice Morgan
  • David Powell
  • Rodney Stewart Smith
  • Ian Kirkaldy
  • Jenny Holt
  • Kim Caley
  • Jonathan Smithers
  • Ed Lester

10 Mehefin 2014

Penodi Mrs Jenny Holt i'r Pwyllgor Rheolau Cofrestru Tir
Mae hyn i gadarnhau'r penderfyniad gan yr Arglwydd Ganghellor i benodi Mrs Jenny Holt i'r Pwyllgor Rheolau Cofrestru Tir hyd 31 Rhagfyr 2017.

Gwnaed y penodiad yn unol â Chôd Ymarfer Swyddfa'r Comisiynydd Penodiadau Cyhoeddus.

Mynegai Prisiau Tai

Mai 2014: 276.6

(Ionawr 1995 = 100)

Pris cyfartalog £172,035 Newid:
Misol 0.4%
Blynyddol 6.7%
Mynegai nesaf: 9.30 y bore ar 28 Gorffennaf 2014

Cysylltu â ni

Bydd ein tîm Cefnogaeth i Gwsmeriaid yn ateb eich cwestiynau ac yn ymateb i'ch ymholiadau trwy ebost neu dros y ffôn.

Cysylltu...
Back to Top
© Hawlfraint y Goron 2012 Preifatrwydd a Chwcis Telerau ac Amodau Map o'r wefan Wedi'i bweru gan Squiz Matrix