logo_w

A all y Gofrestrfa Tir fy helpu i ddatrys anghydfod terfyn gyda'm cymydog?

Gall materion am derfynau fod yn gymhleth, felly efallai y byddwch am gael cyngor cyfreithiol. Rydym yn rhoi gwybodaeth am brosesau cofrestru tir, ond ni allwn eich cynghori am anghydfodau terfyn.

Fodd bynnag, gallwch gysylltu â llinell gymorth anghydfodau terfyn Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig (RICS): ar 0870 333 1600.

Gwybodaeth bellach

Mynegai Prisiau Tai

Mai 2014: 276.6

(Ionawr 1995 = 100)

Pris cyfartalog £172,035 Newid:
Misol 0.4%
Blynyddol 6.7%
Mynegai nesaf: 9.30 y bore ar 28 Gorffennaf 2014

Cysylltu â ni

Bydd ein tîm Cefnogaeth i Gwsmeriaid yn ateb eich cwestiynau ac yn ymateb i'ch ymholiadau trwy ebost neu dros y ffôn.

Cysylltu...
Back to Top
© Hawlfraint y Goron 2012 Preifatrwydd a Chwcis Telerau ac Amodau Map o'r wefan Wedi'i bweru gan Squiz Matrix