logo_w

A allwch ddweud wrthyf beth yw gwerth eiddo penodol?

Na allwn, ond mae gennym gofnodion sy’n mynd yn ô li 1995 o brisiau a dalwyd am holl werthiannau eiddo preswyl unigol yng Nghymru a Lloegr a werthwyd am werth llawn y farchnad a gyflwynwyd gyda ni i’w cofrestru.

Sylwer: Nid yw’r data’n adlewyrchu gwerth presennol yr eiddo, yn hytrach mae’n nodi’r pris a dalwyd ar adeg y gwerthiant.

Trwy chwilio’r data pris a dalwyd gallwch ganfod y pris a dalwyd am yr eiddo pan gafodd ei werthu, yn ogystal â:

  • chyfeiriad llawn yr eiddo,
  • dyddiad y trosglwyddiad,
  • y math o eiddo (tŷ sengl, tŷ pâr, tŷ teras, fflat/fflat deulawr),
  • a yw’n adeilad newydd neu beidio,
  • a yw’n eiddo prydlesol neu beidio

Rhagor o wybodaeth

Gweler ein COA am Ddata pris a dalwyd.

Mynegai Prisiau Tai

Mehefin 2014: 276.6

(Ionawr 1995 = 100)

Pris cyfartalog £172,011 Newid:
Misol 0.0%
Blynyddol 6.4%
Mynegai nesaf: 9.30 y bore ar 29 Awst 2014

Cysylltu â ni

Bydd ein tîm Cefnogaeth i Gwsmeriaid yn ateb eich cwestiynau ac yn ymateb i'ch ymholiadau trwy ebost neu dros y ffôn.

Cysylltu...
Back to Top
© Hawlfraint y Goron 2012 Preifatrwydd a Chwcis Telerau ac Amodau Map o'r wefan Wedi'i bweru gan Squiz Matrix