logo_w

Sut y gallaf gofrestru'r bobl sydd wedi etifeddu tir neu eiddo cofrestredig mewn ewyllys neu o dan y rheolau diewyllysedd?

Gall pobl sy’n etifeddu tir neu eiddo cofrestredig gael eu cofrestru’n berchnogion,

trwy anfon y dogfennau canlynol atom.

  • Ffurflen gais AP1 wedi'i llenwi (PDF, 88KB);
  • Ffurflen gais AS1 wedi'i llenwi (PDF, 50KB);
  • Copi gwreiddiol neu gopi swyddogol grant profiant/llythyrau gweinyddu (byddwn yn ei ddychwelyd atoch)
  • Y dystysgrif treth tir toll stamp neu'r hunan dystysgrif briodol.

Gweler ffi briodol gwasanaethau'r Gofrestrfa Tir.

DS: Lle mae’r bobl sydd wedi etifeddu yn etifeddu rhan o’r tir neu’r eiddo yn unig, er enghraifft, mae gŵr a gwraig yn berchnogion cofrestredig ac mae un ohonynt yn marw gan adael ei ran/rhan i’w plant (sy’n gorfod bod dros 18 oed i gael eu cofrestru fel perchnogion) bydd angen i chi gyflwyno ffurflen TR1 (Word, 67.5KB) yn hytrach na ffurflen AS1.

Os yw’r plant dan 18 oed, gweler - Fel cynrychiolydd personol, sut y dylwn gofrestru fy hun yn ‘berchennog cofrestredig'?

Canfod ble i anfon eich ceisiadau cofrestru.

O dan ein polisi ymgynghorol gallwn roi gwybodaeth ffeithiol a chyngor am weithdrefnau i gwsmeriaid am sut mae'r system cofrestru tir yn gweithio a sut i wneud cais, ond ni allwn roi cyngor cyfreithiol. Oherwydd cymhlethdodau'r gyfraith mewn perthynas â'r mater hwn, efallai y byddwch am geisio cyngor cyfreithiol.

Gweler manylion llawn ein polisi ymgynghorol.

Rhagor o wybodaeth

Mynegai Prisiau Tai

Mehefin 2014: 276.6

(Ionawr 1995 = 100)

Pris cyfartalog £172,011 Newid:
Misol 0.0%
Blynyddol 6.4%
Mynegai nesaf: 9.30 y bore ar 29 Awst 2014

Cysylltu â ni

Bydd ein tîm Cefnogaeth i Gwsmeriaid yn ateb eich cwestiynau ac yn ymateb i'ch ymholiadau trwy ebost neu dros y ffôn.

Cysylltu...
Back to Top
© Hawlfraint y Goron 2012 Preifatrwydd a Chwcis Telerau ac Amodau Map o'r wefan Wedi'i bweru gan Squiz Matrix