logo_w

Sut y gallaf ychwanegu person(au) at y gofrestr neu dynnu person(au) ymaith?

Os bydd perchennog wedi marw, gweler ‘Beth y dylwn ei wneud pan fydd perchennog eiddo'n marw?’.

Bydd angen i'r perchennog/perchnogion presennol lofnodi trosglwyddiad ffurfiol y tir/eiddo i'r perchennog/perchnogion newydd ar gyfer pob ychwanegiad o berson(au) at y gofrestr neu wrth eu tynnu ymaith, heblaw trwy farwolaeth perchennog. Gweler – ‘Sut y gallaf drosglwyddo fy eiddo cofrestredig?

Mynegai Prisiau Tai

Mehefin 2014: 276.6

(Ionawr 1995 = 100)

Pris cyfartalog £172,011 Newid:
Misol 0.0%
Blynyddol 6.4%
Mynegai nesaf: 9.30 y bore ar 29 Awst 2014

Cysylltu â ni

Bydd ein tîm Cefnogaeth i Gwsmeriaid yn ateb eich cwestiynau ac yn ymateb i'ch ymholiadau trwy ebost neu dros y ffôn.

Cysylltu...
Back to Top
© Hawlfraint y Goron 2012 Preifatrwydd a Chwcis Telerau ac Amodau Map o'r wefan Wedi'i bweru gan Squiz Matrix