logo_w

Fi yw cynrychiolydd personol perchennog tir digofrestredig fu farw. Oes angen i mi wneud unrhyw beth?

Ni allwn gofrestru person fu farw yn berchennog tir neu eiddo.

Os mai'r chi yw cynrychiolydd personol yr unig berchennog fu farw neu'r cydberchennog olaf i oroesi, bydd angen i chi:

  • gydsynio’r tir neu eiddo i’r buddiolwr o dan yr ewyllys neu os nad oes ewyllys, o dan y rheolau diewyllysedd, neu
  • trosglwyddo’r tir neu eiddo i rywun arall.

Yn y naill achos neu’r llall, bydd angen cofrestru’r tir neu eiddo gyda ni am y tro cyntaf gan fod y ddau yn peri cofrestriad gorfodol.

Gweler Cyfarwyddyd Cyhoeddus13 - Gwneud ceisiadau am gofrestriad cyntaf gan y perchennog yn bersonol.

Sylwer: Os ydych yn bwriadu gwerthu’r tir neu eiddo, bydd y prynwr neu’r trawsgludwr yn cwblhau’r cais am gofrestriad cyntaf.

Codir ffi am y gwasanaeth hwn.

Os yw'r person fu farw yn gydberchennog, ac mae o leiaf un cydberchennog yn fyw o hyd, ni fydd hyn yn peri cofrestriad gorfodol ac nid oes angen i chi ein cynnwys ni, ond gallwch gofrestru'r eiddo yn wirfoddol os dyna yw'ch dymuniad.

Gweler Cyfarwyddyd Cyhoeddus 13 - Gwneud ceisiadau am gofrestriad cyntaf gan y perchennog yn bersonol.

Codir ffi ostyngol am y gwasanaeth hwn.

Canfod ble i anfon eich ceisiadau cofrestru.

O dan ein polisi ymgynghorol gallwn roi gwybodaeth ffeithiol a chyngor am weithdrefnau i gwsmeriaid am sut mae'r system cofrestru tir yn gweithio a sut i wneud cais, ond ni allwn roi cyngor cyfreithiol. Oherwydd cymhlethdodau'r gyfraith mewn perthynas â'r mater hwn, efallai y byddwch am geisio cyngor cyfreithiol.

Gweler manylion llawn ein polisi ymgynghorol.

Mynegai Prisiau Tai

Mai 2014: 276.6

(Ionawr 1995 = 100)

Pris cyfartalog £172,035 Newid:
Misol 0.4%
Blynyddol 6.7%
Mynegai nesaf: 9.30 y bore ar 28 Gorffennaf 2014

Cysylltu â ni

Bydd ein tîm Cefnogaeth i Gwsmeriaid yn ateb eich cwestiynau ac yn ymateb i'ch ymholiadau trwy ebost neu dros y ffôn.

Cysylltu...
Back to Top
© Hawlfraint y Goron 2012 Preifatrwydd a Chwcis Telerau ac Amodau Map o'r wefan Wedi'i bweru gan Squiz Matrix