logo_w

Pam fod y Gofrestrfa Tir yn cyflwyno rhybudd?

Byddwn yn anfon rhybudd i hysbysu perchnogion tir/eiddo pan fyddwn wedi derbyn:

– cais a allai gael effaith niweidiol ar gofrestr eu heiddo

– cynnig i newid eu cofrestr a allai gael effaith niweidiol ar eu budd.

Bydd rhai rhybuddion yn rhoi'r cyfle i'r perchennog wrthwynebu'r cais neu'r newid.

Ceir achosion hefyd lle bydd angen i ni hysbysu trydydd parti o gais a gyflwynwyd i ni gan y gallai fod angen ei gydsyniad neu y gallai gael effaith niweidiol ar ei fudd. Weithiau bydd rhai rhybuddion yn rhoi'r cyfle i'r trydydd parti wrthwynebu'r cais neu'r newid.

Mynegai Prisiau Tai

Mehefin 2014: 276.6

(Ionawr 1995 = 100)

Pris cyfartalog £172,011 Newid:
Misol 0.0%
Blynyddol 6.4%
Mynegai nesaf: 9.30 y bore ar 29 Awst 2014

Cysylltu â ni

Bydd ein tîm Cefnogaeth i Gwsmeriaid yn ateb eich cwestiynau ac yn ymateb i'ch ymholiadau trwy ebost neu dros y ffôn.

Cysylltu...
Back to Top
© Hawlfraint y Goron 2012 Preifatrwydd a Chwcis Telerau ac Amodau Map o'r wefan Wedi'i bweru gan Squiz Matrix