logo_w

Beth yw hawddfreintiau?

Hawl sydd gan berchennog un darn o dir dros ddarn arall o dir yw hawddfraint.

Mae gan un darn o dir y budd ac mae gan y llall faich yr hawliau. Mewn rhai achosion gall y ddau ddarn o dir gael buddion a beichiau. 

Mae hawddfraint yn perthyn i’r tir ei hun ac nid yw’n hawl bersonol. Felly mae budd a baich yr hawddfraint yn aros gyda'r tir yr effeithir arno pan fydd y berchnogaeth yn newid.

Mae hawliau tramwy dros ffyrdd mynediad/rhodfeydd a rennir a hawliau i osod pibellau a cheblau gwasanaethau yn enghreifftiau cyffredin o hawddfreintiau.

Mynegai Prisiau Tai

Mehefin 2014: 276.6

(Ionawr 1995 = 100)

Pris cyfartalog £172,011 Newid:
Misol 0.0%
Blynyddol 6.4%
Mynegai nesaf: 9.30 y bore ar 29 Awst 2014

Cysylltu â ni

Bydd ein tîm Cefnogaeth i Gwsmeriaid yn ateb eich cwestiynau ac yn ymateb i'ch ymholiadau trwy ebost neu dros y ffôn.

Cysylltu...
Back to Top
© Hawlfraint y Goron 2012 Preifatrwydd a Chwcis Telerau ac Amodau Map o'r wefan Wedi'i bweru gan Squiz Matrix