logo_w

Beth yw cyfamodau cyfyngu?

Mae cyfamod cyfyngu yn addewid gan un person i berson arall (megis prynwr tir i werthwr) i beidio â gwneud pethau penodol gyda'r tir/eiddo. Mae'n rhwymo'r tir ac nid person unigol ac felly mae'n "rhedeg gyda'r tir". Mae hyn yn golygu bod y cyfamod yn parhau hyd yn oed pan fydd y prynwr yn gwerthu'r tir i berson arall. Mae cyfamodau cyfyngu yn parhau i fod mewn grym er cael eu creu lawer o flynyddoedd yn ôl ac ymddengys eu bod wedi darfod.

Mae'r canlynol yn enghreifftiau o gyfamodau cyfyngu:

  • peidio â chadw carafán ar yr eiddo
  • peidio â rhedeg busnes o'r eiddo
  • peidio â chadw unrhyw anifeiliaid heblaw anifeiliaid anwes ar yr eiddo
  • peidio ag arddangos hysbysebion, biliau neu hysbyslenni ar yr eiddo heblaw rhybudd bod y tir/eiddo i'w osod neu ar werth.

Mynegai Prisiau Tai

Mehefin 2014: 276.6

(Ionawr 1995 = 100)

Pris cyfartalog £172,011 Newid:
Misol 0.0%
Blynyddol 6.4%
Mynegai nesaf: 9.30 y bore ar 29 Awst 2014

Cysylltu â ni

Bydd ein tîm Cefnogaeth i Gwsmeriaid yn ateb eich cwestiynau ac yn ymateb i'ch ymholiadau trwy ebost neu dros y ffôn.

Cysylltu...
Back to Top
© Hawlfraint y Goron 2012 Preifatrwydd a Chwcis Telerau ac Amodau Map o'r wefan Wedi'i bweru gan Squiz Matrix