logo_w

Beth y dylwn ei wneud os credaf fod gwall yn fy nghofrestr/cofrestriad?

Os credwch y gwnaed gwall, dylech ysgrifennu at swyddfa'r Gofrestrfa Tir sy'n delio â'r ardal lle y lleolir y tir/eiddo, gan nodi beth, yn eich barn, yw'r gwall a pham.

Dylech amgáu unrhyw ddogfennau y credwch fydd yn cefnogi'ch hawliad.

Os byddwch am wneud cwyn, cyfeiriwch at ein dogfen ‘Unioni pethau’. Efallai y byddwch am wneud eich cwyn, neu unrhyw sylwadau neu awgrymiadau cyffredinol gan ddefnyddio ein ffurflen gyswllt ar-lein.

Canfod cyfeiriad swyddfa'r Gofrestrfa Tir i anfon eich gohebiaeth ati.

Mynegai Prisiau Tai

Mai 2014: 276.6

(Ionawr 1995 = 100)

Pris cyfartalog £172,035 Newid:
Misol 0.4%
Blynyddol 6.7%
Mynegai nesaf: 9.30 y bore ar 28 Gorffennaf 2014

Cysylltu â ni

Bydd ein tîm Cefnogaeth i Gwsmeriaid yn ateb eich cwestiynau ac yn ymateb i'ch ymholiadau trwy ebost neu dros y ffôn.

Cysylltu...
Back to Top
© Hawlfraint y Goron 2012 Preifatrwydd a Chwcis Telerau ac Amodau Map o'r wefan Wedi'i bweru gan Squiz Matrix