logo_w

Beth y dylwn ei wneud os caf rybudd gan y Gofrestrfa Tir?

Un o'r rhagofalon rydym yn eu cymryd i atal cofrestriad ar gam yw anfon rhybudd i hysbysu'r derbynnydd ein bod wedi derbyn cais, neu fod cynnig i newid y gofrestr a allai gael effaith niweidiol ar ei fudd.

Mae rhai rhybuddion yn gosod terfyn amser i chi ymateb iddynt ac maent yn gofyn am eich cydsyniad i'r cais. Mae rhai rhybuddion er gwybodaeth yn unig ac nid oes angen i chi ymateb.

Mae'n bwysig eich bod yn darllen unrhyw rybudd a gewch yn ofalus ac yn ymateb o fewn y terfyn amser a nodir yn y rhybudd. Bydd y rhybudd yn esbonio'r camau gweithredu sydd ar gael i chi.

Ceir rhagor o wybodaeth am fathau penodol o rybudd yn y dogfennau canlynol:

Cyfarwyddyd Cyhoeddus 23A (CO) y Gofrestrfa Tir – Ceisiadau gan gredydwr am gyfyngiad i warchod gorchymyn tâl a wneir gan lys

Cyfarwyddyd Cyhoeddus 23B y Gofrestrfa Tir (HSS) – Cais gan awdurdod lleol am gyfyngiad i warchod arwystl statudol sy’n codi o dan Ddeddf Dyfarniadau Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a Nawdd Cymdeithasol 1983

Cyfarwyddyd Cyhoeddus 23C y Gofrestrfa Tir (TIB) – Ceisiadau gan y Comisiwn Gwasanaethau Cyfreithiol am gyfyngiad i warchod arwystl statudol sy'n codi o dan Ddeddf Gwasanaethau Cyfreithiol 1988 neu Ddeddf Mynediad at Gyfiawnder 1999

Cyfarwyddyd Cyhoeddus 23D y Gofrestrfa Tir (TIB) – Ceisiadau gan ymddiriedolwr mewn methdaliad am gyfyngiad i warchod gorchymyn methdaliad a wneir yn erbyn un o’r cydberchnogion.

Gellir cyflwyno rhybuddion o dan amgylchiadau nad ydynt wedi'u nodi yn y cyfarwyddiadau uchod.

Mynegai Prisiau Tai

Mai 2014: 276.6

(Ionawr 1995 = 100)

Pris cyfartalog £172,035 Newid:
Misol 0.4%
Blynyddol 6.7%
Mynegai nesaf: 9.30 y bore ar 28 Gorffennaf 2014

Cysylltu â ni

Bydd ein tîm Cefnogaeth i Gwsmeriaid yn ateb eich cwestiynau ac yn ymateb i'ch ymholiadau trwy ebost neu dros y ffôn.

Cysylltu...
Back to Top
© Hawlfraint y Goron 2012 Preifatrwydd a Chwcis Telerau ac Amodau Map o'r wefan Wedi'i bweru gan Squiz Matrix