logo_w

Beth yw ystyr cyfeiriad at adran y Gofrestrfa Tir o'r Siambr Eiddo, Tribiwnlys Haen Gyntaf?

Os na all partïon i anghydfod tir drafod cytundeb rhyngddynt eu hunain, mae'n rhaid i ni, o dan ein rheolau, gyfeirio'r mater at adran y Gofrestrfa Tir o'r Siambr Eiddo, Tribiwnlys Haen Gyntaf oni chaiff y mater ei gyfeirio at y Llysoedd gan un o'r partïon.

Ar 1 Gorffennaf 2013 disodlwyd Swyddfa Dyfarnwr Cofrestrfa Tir EM, swydd annibynnol a grëwyd gan Ddeddf Cofrestru Tir 2002, gan adran y Gofrestrfa Tir o'r Siambr Eiddo, Tribiwnlys Haen Gyntaf. Caiff y swyddfa ei rhedeg gan Wasanaeth Llys EM.

Eu manylion cyswllt yw:

Property Chamber
Land Registration division
First-tier Tribunal
3rd Floor, 10 Alfred Place
London, WC1E 7LR

Ffôn: 0207 291 7250
Ffacs: 0207 291 7251
DX: DX35001 Tottenham Court Road 5
Ebost: landregistration@hmcts.gsi.gov.uk
Gwefan: www.justice.gov.uk/tribunals

Pan gaiff anghydfod ei gyfeirio at adran y Gofrestrfa Tir o'r Siambr Eiddo, Tribiwnlys Haen Gyntaf, gall naill ai wrando ar yr anghydfod ei hun neu benderfynu cyfeirio un o'r partïon i ddechrau achos llys. Ar y cam hwn o'r anghydfod caiff y partïon eu cynrychioli'n gyfreithiol fel rheol.

Ceir rhagor o wybodaeth yng Nghyfarwyddyd Ymarfer 37 – Gwrthwynebiadau ac anghydfodau – Cyfarwyddyd i ymarferiad a threfniadaeth y Gofrestrfa Tir a Chyfarwyddyd Ymarfer 38 – Costau.

Mae’r cyfarwyddiadau hyn wedi eu hanelu at y proffesiwn cyfreithiol yn bennaf.

Mynegai Prisiau Tai

Mai 2014: 276.6

(Ionawr 1995 = 100)

Pris cyfartalog £172,035 Newid:
Misol 0.4%
Blynyddol 6.7%
Mynegai nesaf: 9.30 y bore ar 28 Gorffennaf 2014

Cysylltu â ni

Bydd ein tîm Cefnogaeth i Gwsmeriaid yn ateb eich cwestiynau ac yn ymateb i'ch ymholiadau trwy ebost neu dros y ffôn.

Cysylltu...
Back to Top
© Hawlfraint y Goron 2012 Preifatrwydd a Chwcis Telerau ac Amodau Map o'r wefan Wedi'i bweru gan Squiz Matrix