logo_w

Beth yw cofrestrydd tir?

Mae gan bob swyddfa'r Gofrestrfa Tir gofrestrydd tir sydd ag awdurdod wedi'i ddirprwyo gan y Prif Gofrestrydd Tir i wneud penderfyniadau cofrestru o dan Ddeddfau a Rheolau Cofrestru Tir, sy'n effeithio ar dir/eiddo mae'r swyddfa leol yn delio â hwy. Mae unrhyw benderfyniad cofrestru a wneir gan Gofrestrydd Tir yn derfynol; yr unig ffordd y gellir ei newid yw gan farnwr.

Mynegai Prisiau Tai

Mai 2014: 276.6

(Ionawr 1995 = 100)

Pris cyfartalog £172,035 Newid:
Misol 0.4%
Blynyddol 6.7%
Mynegai nesaf: 9.30 y bore ar 28 Gorffennaf 2014

Cysylltu â ni

Bydd ein tîm Cefnogaeth i Gwsmeriaid yn ateb eich cwestiynau ac yn ymateb i'ch ymholiadau trwy ebost neu dros y ffôn.

Cysylltu...
Back to Top
© Hawlfraint y Goron 2012 Preifatrwydd a Chwcis Telerau ac Amodau Map o'r wefan Wedi'i bweru gan Squiz Matrix