logo_w

Beth yw ‘cofrestr’ a beth mae'n ei ddangos?

Pan gaiff tir neu eiddo ei gofrestru am y tro cyntaf, rydym yn paratoi cofrestr teitl, sy'n rhoi cofnod cyfredol o berchnogaeth gyfreithiol a manylion eraill sy'n ymwneud â'r tir neu eiddo a manylion eraill sy’n berthnasol. Rhoddir rhif teitl i bob cofrestr.

Y gofrestr yw'r cofnod perchnogaeth swyddogol ar gyfer eich tir neu eiddo ac mae'n disodli'r gweithredoedd teitl traddodiadol.

Gweler enghraifft o'r gofrestr teitl (PDF, 55KB).

Llunnir y gofrestr o dair rhan:

 • y gofrestr A (eiddo)
 • y gofrestr B (perchnogaeth)
 • y gofrestr C (arwystlon).

Mae'r gofrestr A (eiddo) yn cynnwys:

 • disgrifiad o'r eiddo
 • unrhyw hawliau o blaid y tir/eiddo
 • os yw’n dir neu eiddo prydlesol bydd yn rhoi manylion y brydles.

Mae'r gofrestr B (perchnogaeth) yn cynnwys manylion:

 • y perchennog cofrestredig presennol
 • y pris a dalwyd am yr eiddo, os cafodd ei werthu oddi ar 1 Ebrill 2000
 • unrhyw gyfyngiad sy'n cyfyngu pwerau'r perchennog cofrestredig i ddelio â thir/eiddo neu ei waredu.
 • Er enghraifft, gall rhoddwr benthyg roi cyfyngiad yn y gofrestr i atal y perchennog rhag cael benthyciad arall heb gydsyniad y rhoddwr benthyg cyntaf..

Mae'r gofrestr C (arwystlon) yn cynnwys manylion:

 • morgeisi
 • hawliau neu fuddion eraill sy'n effeithio ar y tir/eiddo dan sylw
 • gwybodaeth am ddogfennau sydd gennym ar ffeil hefyd.

Rhagor o wybodaeth

Mynegai Prisiau Tai

Mehefin 2014: 276.6

(Ionawr 1995 = 100)

Pris cyfartalog £172,011 Newid:
Misol 0.0%
Blynyddol 6.4%
Mynegai nesaf: 9.30 y bore ar 29 Awst 2014

Cysylltu â ni

Bydd ein tîm Cefnogaeth i Gwsmeriaid yn ateb eich cwestiynau ac yn ymateb i'ch ymholiadau trwy ebost neu dros y ffôn.

Cysylltu...
Back to Top
© Hawlfraint y Goron 2012 Preifatrwydd a Chwcis Telerau ac Amodau Map o'r wefan Wedi'i bweru gan Squiz Matrix