logo_w

Beth yw gwrthwynebiad?

Datganiad ysgrifenedig yw gwrthwynebiad, fel rheol ar ffurf llythyr, sy'n nodi'r rhesymau dros wrthwynebu i gais sy’n aros i’w brosesu. Bydd wedi'i lofnodi gan y gwrthwynebwr neu ei drawsgludwr.

Rydym yn derbyn gwrthwynebiadau'n aml mewn ymateb i rybudd rydym wedi'i gyflwyno. Fodd bynnag, ac eithrio ceisiadau i ddileu naill ai rhybuddiad yn erbyn cofrestriad cyntaf neu rybudd unochrog, gall unrhyw unigolyn a chanddo sail wrthwynebu i gais sy’n aros i’w brosesu, hyd yn oed os nad ydym wedi cyflwyno rhybudd.

Mynegai Prisiau Tai

Mai 2014: 276.6

(Ionawr 1995 = 100)

Pris cyfartalog £172,035 Newid:
Misol 0.4%
Blynyddol 6.7%
Mynegai nesaf: 9.30 y bore ar 28 Gorffennaf 2014

Cysylltu â ni

Bydd ein tîm Cefnogaeth i Gwsmeriaid yn ateb eich cwestiynau ac yn ymateb i'ch ymholiadau trwy ebost neu dros y ffôn.

Cysylltu...
Back to Top
© Hawlfraint y Goron 2012 Preifatrwydd a Chwcis Telerau ac Amodau Map o'r wefan Wedi'i bweru gan Squiz Matrix