logo_w

Pam fod y Gofrestrfa Tir wedi newid fy nghofrestr heb fy nghaniatâd?

Gall fod nifer o resymau pam y newidiwyd eich cofrestr. Er enghraifft, gall trydydd parti sy'n hawlio budd yn eich ystad gofrestredig neu forgais wneud cais i warchod y budd hwnnw trwy wneud cofnod yn eich cofrestr. Fodd bynnag, byddwn yn anfon llythyr/ebost atoch yn eich hysbysu o gais o'r fath. Dyna'r rheswm ei bod mor bwysig eich bod yn cadw'ch manylion cysylltu'n gyfredol. Os nad ydynt yn gyfredol efallai na chewch ein llythyr neu ebost.

Ceir rhagor o wybodaeth am sut i newid eich cyfeiriad ar gyfer gohebu yng Nghyfarwyddyd Cyhoeddus 2 – Cadw eich cyfeiriad ar gyfer gohebu yn gyfoes, adran 5.

Os ydych o'r farn bod gwall yn eich cofrestr, gweler Beth y dylwn ei wneud os oes gwall yn fy nghofrestr/cofrestriad?

Mynegai Prisiau Tai

Mai 2014: 276.6

(Ionawr 1995 = 100)

Pris cyfartalog £172,035 Newid:
Misol 0.4%
Blynyddol 6.7%
Mynegai nesaf: 9.30 y bore ar 28 Gorffennaf 2014

Cysylltu â ni

Bydd ein tîm Cefnogaeth i Gwsmeriaid yn ateb eich cwestiynau ac yn ymateb i'ch ymholiadau trwy ebost neu dros y ffôn.

Cysylltu...
Back to Top
© Hawlfraint y Goron 2012 Preifatrwydd a Chwcis Telerau ac Amodau Map o'r wefan Wedi'i bweru gan Squiz Matrix