logo_w

Pam fod gwybodaeth am y pris a dalais am fy nhŷ ar gael ar y we?

Oddi ar 3 Rhagfyr 1990 mae'r Gofrestr Tir wedi bod ar gael i'r cyhoedd. Adran 66 o Ddeddf Cofrestru Tir 2002, sy'n darparu bod gwybodaeth y gofrestr ar gael i'r cyhoedd, sy’n rheoli’n gyffredinol pa wybodaeth o’r gofrestr sydd ar gael.

Awdurdodwyd nodi gwybodaeth pris a dalwyd o fis Ebrill 2000 gan Reolau Cofrestru Tir (Rhif 3) 2000. Gwnaed y penderfyniad gan yr Arglwydd Ganghellor ar ôl ymgynghori â'r cyhoedd a chyrff cyfreithiol a chyrff eraill. Daeth yr Arglwydd Ganghellor i'r casgliad bod cynnwys y wybodaeth hon, a’i chynnig yn dilyn hynny, o fudd i'r cyhoedd.

Oddi ar 23 Mawrth mae ein Data pris a dalwyd, sy'n dangos holl werthiannau eiddo preswyl yng Nghymru a Lloegr ar lefel cyfeiriad, wedi bod ar gael am ddim.

Rhagor o wybodaeth

Mynegai Prisiau Tai

Mehefin 2014: 276.6

(Ionawr 1995 = 100)

Pris cyfartalog £172,011 Newid:
Misol 0.0%
Blynyddol 6.4%
Mynegai nesaf: 9.30 y bore ar 29 Awst 2014

Cysylltu â ni

Bydd ein tîm Cefnogaeth i Gwsmeriaid yn ateb eich cwestiynau ac yn ymateb i'ch ymholiadau trwy ebost neu dros y ffôn.

Cysylltu...
Back to Top
© Hawlfraint y Goron 2012 Preifatrwydd a Chwcis Telerau ac Amodau Map o'r wefan Wedi'i bweru gan Squiz Matrix