logo_w

Mynegai Prisiau Tai

Mae ein Mynegai Prisiau Tai yn cael ei gydnabod fel ystadegyn swyddogol. Gan ddefnyddio ein set ddata o werthiannau a gwblhawyd, dyma'r unig fynegai sy'n seiliedig ar ailwerthiannau.

Mae ffigur y mynegai a gyhoeddwn bob mis yn cymharu pris tai cyfartalog heddiw â'r pris ym mis Ionawr 1995, gyda'r mynegai wedi'i osod bryd hynny ar 100. Mae'n cynnwys ffigurau ar lefel genedlaethol, ranbarthol, sirol a bwrdeistref Llundain. 

  Chwilio'r mynegai
  Chwilio prisiau tai yn ôl cyfeiriad
  Rhagor o wybodaeth am y mynegai 
  Calendr rhyddhau y Mynegai Prisiau Tai

Newyddion y Mynegai Prisiau Tai – Chwefror 2014

Mae data mis Chwefror yn dangos cynnydd blynyddol mwyaf mewn gwerth eiddo cyfartalog o 5.3 y cant gyda'r pris tai cyfartalog yng Nghymru a Lloegr yn £170,000 o gymharu â'r uchafbwynt o £181,658 ym mis Tachwedd 2007. 

Download HPI report


Adroddiad mis Chwefror 2014

Llwythwch adroddiad ystadegau mis Chwefror 2014 i lawr (PDF, 463KB), sy'n dangos y prif ystadegau, newidiadau pris cyfartalog yn ôl ardal, nifer gwerthiannau a nifer yr adfeddiannau. 

Datganiad i'r wasg

Data tueddiadau'r farchnad mis Chwefror gan y Gofrestrfa Tir (28 Mawrth 2014) 

Gwybodaeth bellach

Mynegai Prisiau Tai

Chewfror 2014: 273.2

(Ionawr 1995 = 100)

Pris cyfartalog £170,000 Newid:
Misol 0.7%
Blynyddol 5.3%
Mynegai nesaf: 9.30 y bore ar 30 Ebrill 2014

Cysylltu â ni

Bydd ein tîm Cefnogaeth i Gwsmeriaid yn ateb eich cwestiynau ac yn ymateb i'ch ymholiadau trwy ebost neu dros y ffôn.

Cysylltu...
Back to Top
© Hawlfraint y Goron 2012 Preifatrwydd a Chwcis Telerau ac Amodau Map o'r wefan Wedi'i bweru gan Squiz Matrix