logo_w

Mynegai Prisiau Tai

Mae ein Mynegai Prisiau Tai yn cael ei gydnabod fel ystadegyn swyddogol. Gan ddefnyddio ein set ddata o werthiannau a gwblhawyd, dyma'r unig fynegai sy'n seiliedig ar ailwerthiannau.

Mae ffigur y mynegai a gyhoeddwn bob mis yn cymharu pris tai cyfartalog heddiw â'r pris ym mis Ionawr 1995, gyda'r mynegai wedi'i osod bryd hynny ar 100. Mae'n cynnwys ffigurau ar lefel genedlaethol, ranbarthol, sirol a bwrdeistref Llundain. 

  Chwilio'r mynegai
  Newydd Offeryn Chwilio'r Mynegai Prisiau Tai ar gael - croesewir eich adborth 
  Chwilio prisiau tai yn ôl cyfeiriad
  Rhagor o wybodaeth am y mynegai 
  Calendr rhyddhau y Mynegai Prisiau Tai

IconNewyddion y Mynegai Prisiau Tai – Mai 2014

Mae data mis Mai yn dangos pris tai cyfartalog yng Nghymru a Lloegr o £172,035 o gymharu â'r brig o £181,572 ym mis Tachwedd 2007. Llundain welodd y cynnydd blynyddol mwyaf mewn gwerth eiddo cyfartalog gyda symudiad o 18.5 y cant. Gogledd Ddwyrain Lloegr welodd y twf prisiau blynyddol isaf o 0.9 y cant

Llwythwch adroddiad ystadegau mis Mai 2014 i lawr (PDF, 455 KB), sy'n dangos y prif ystadegau, newidiadau pris cyfartalog yn ôl ardal, nifer gwerthiannau a nifer yr adfeddiannau. 

Datganiad i'r wasg

Data tueddiadau'r farchnad mis Mai gan y Gofrestrfa Tir (27 Mehefin 2014) 

Gwybodaeth bellach

Mynegai Prisiau Tai

Mai 2014: 276.6

(Ionawr 1995 = 100)

Pris cyfartalog £172,035 Newid:
Misol 0.4%
Blynyddol 6.7%
Mynegai nesaf: 9.30 y bore ar 28 Gorffennaf 2014

Cysylltu â ni

Bydd ein tîm Cefnogaeth i Gwsmeriaid yn ateb eich cwestiynau ac yn ymateb i'ch ymholiadau trwy ebost neu dros y ffôn.

Cysylltu...
Back to Top
© Hawlfraint y Goron 2012 Preifatrwydd a Chwcis Telerau ac Amodau Map o'r wefan Wedi'i bweru gan Squiz Matrix